CV_PHAM HONG SON

Tuesday - 05/07/2016 17:26
CV_PHAM HONG SON
CURRICULUM VITAE
 
1.Full name: PHAM HONG SON  
 
2. Date of birth:18/11/1961 3. Sex: Male
4. Academic title: Associate Professor  
Degree: PhD Year of graduation: 1987
5. Working position: Head Department  
6. Home address: 14 Ton That Bat, An Tay, Hue, Thua Thien Hue
7. Mobile phone: +84-(0)914193443 Email: [email protected]
8. Fax: 084543524923
9. Office: Hue University of Agriculture and Forestry Department of Educational Testing and Accreditation
Name of leader of office:
Address of working place: 102, Phung Hung, Thuan Thanh, Hue, Thua Thien Hue
Phone:054 3 537303
10. EDUCATION
Academic Training Places of training Specialization Graduated year
Rusian Language and Generic Sciences (in the Rusian Language) Hanoi University of Foreign Languages, Hanoi   1980
Rusian and Mongolian Languages Mongolia State University of Sciences   1982
Veterinary Surgeon Degree Mongolian State University of Agriculture, Ulan-Bator, Mongolia Veterinary Medicine 1987
Doctor of Phylosophy Degree in Veterinary Sciences Azabu Veterinary University, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken, Japan Veterinary 2000
11. EMPLOYMENT RECORD
No Time of beginning Time of ending Working places In charge of
1 1987- 1989 Hue University of Agriculture and Forestry, Faculty of Animal Production and Veterinary medicine Assistant Lecturer
2 1989- 2001 Hue University of Agriculture and Forestry, Faculty of Animal Production and Veterinary medicine Junior Lecturer
3 2001- Present Hue University of Agriculture and Forestry, Faculty of Animal Production and Veterinary medicine Senjior Lecturer, Veterinary Dept. Head (2001), Associate Professor (2006), Animal Production and Veterinary Medicine Vice Dean (2009), Head of the Department of Educational Testing and Accreditation (2015)
12. Publications

 
Titles
 
Phạm Hồng Sơn, Võ Thị Thu Hà, Trần Nam Tiến. Nghiên cứu một số chỉ báo kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn trước và sau tiêm vacxin tại một số địa bàn thuộc thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum cuối năm 2014 và đầu năm 2015 [Study on some indexes controlling classical swine fever virus before and after a vaccination campaign on some localities of Kon Tum city, Kon Tum province in 2014-2015], Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2016, Tập: XXIII, Số: 3, Trang: 5-14.   
 
Phạm Hồng SơnLê Xuân ÁnhNguyễn Thị Quỳnh AnhTrần Quang Vui, Phạm Hồng Kỳ, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Huân, Trương Thị Liên, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thu Hiền, Hồ Thị Mỹ Nữ, Hồ Thị Ngọc An, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Đình Thành, Trần Văn An, Võ Thị Tân, Trần Thùy Hoan, Lê Minh Tuấn.Phát hiện virus dại và kháng thể chống virus dại trên chó bằng phản ứng SSIA và IHA [Detection of rabies virus and anti-rabies antibodies in dogs with SSIA and IHA reactions], Chào mừng ngày hội Khoa học Công nghệ Việt Nam 18-5: Báo cáo một số thành tựu khoa học công nghệ tiêu biểu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế-Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 2016, .   
 
Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Võ Thị Tân, Trần Thùy Hoan, Trần Văn An, Nguyễn Đình Thành, Hồ Thị Mỹ Nữ, Trần Quang VuiLê Xuân ÁnhPHÁT HIỆN VIRUT DẠI TRONG NƯỚC BỌT VÀ KHÁNG THỂ KHÁNG DẠI TRONG HUYẾT THANH CỦA CHÓ NUÔI Ở BẮC TRUNG BỘ BẰNG KỸ THUẬT SSIA VÀ IHA [Detection of rabies virus in saliva fluids and antibodies to the virus in sera of dogs reared in the Northern region of Central Vietnam with SSIA and IHA techniques] (in Vietnamese), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2014, Tập: XXI, Số: 8, Trang: 5-16.   
 
Võ Thị Tân, Trần Thùy Hoan, Nguyễn Thị Luân, Nguyễn Văn Cường, Trần Nam Tiến,, Phạm Hồng SơnSử dụng phương pháp SSIA trong chẩn đoán xét nghiệm bệnh Newcastle, [Application of SSIA in Newcastle Disease Diagnosis] Kỷ yếu Hội nghị KH trẻ ngành Nông Lâm Ngư Thủy sản, tháng 9/2014 tại ĐH Tây Nguyên, 2014, Trang: 317-323.   
 
Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Đức, Lê Bá Bút, Phan Hữu Đức. Tạo miễn dịch để khai thác kháng huyết thanh chống dại ở ngựa bằng kháng nguyên dại tế bào Vero tinh chế kết hợp tá chất Montanide ISA 50V2 [Inducing immunity in horse by vaccination of purified Vero-generated rabies antigen in combination with Montanide ISA 50V2 adjuvant for exploitation of anti-rabies serum] (in Vietnamese), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2013, Tập: XX, Số: 3, Trang: 5-11.   
 
Phạm Hồng Sơn, Pham Hong Ky, Nguyen Thi Lan Huong, Pham Thi Hong Ha. Application of Shifting assay of standardized indirect agglutination (SSIA) for detection of antigens of Newcastle disease and Infectious Bursal disease viruses in chicken faeces, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2013, Tập: 83, Số: 5, Trang: 99-111.   
 
Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phạm Thị Hồng Lam, Đỗ Thị Lợi, Phạm Hồng SơnSử dụng tổ hợp phản ứng ngưng kết hồng cầu trực tiếp với trắc định xê lệch ngăn trở ngưng kết hồng cầu chuẩn (HA-SSDHI) và trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn (SSIA) trong chẩn đoán bệnh Niucatxon [Application of combination of direct haemagglutination with shifting assay of direct haemagglutination inhibition (HA-SSDHI) and shifting assay of indirect agglutination inhibition (SSIA) in diagnosis of Newcastle disease] (in Vietnamese),Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2012, Tập: XIX, Số: 1, Trang: 48-56.   
 
Nguyễn Văn ChàoPhạm Hồng SơnBùi Thị HiềnNghiên cứu khả năng phát hiện kháng sinh ở nồng độ giới hạn tồn dư tối đa cho phép trong một số sản phẩm có nguồn gốc động vật của một số chủng vi khuẩn, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2012, Tập: Chuyên đề 45 năm NL, Số: (3-2012), Trang: 63-67.   
 
Phạm Hồng Sơn, Phạm Thị Hồng Hà, Trịnh Công Chiến, Bùi Thị HiềnTình hình lưu hành mầm bệnh và miễn dịch chống virus bệnh Gumboro ở gà trên một số địa bàn thuộc Thừa Thiên Huế vụ xuân - hè 2011 [Prevalence of Gumboro virus and immune to the virus in chickens in some areas of Thua Thien Hue province during Summer-Spring season of 2011 - in Vietnamese], Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2012, Tập: XIX, Số: 6, Trang: 40-46.   
 
Phạm Hồng SơnPhát hiện virus gây ngưng kết hồng cầu trong phân gà bằng phương pháp trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn (SSIA) [Detection of hemagglutinating viruses in chicken feces with Shifting assay of standardized indirect agglutination (SSIA)] (in Vietnamese), Báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học toàn quốc Hội y tế công cộng Việt Nam lần thứ 8, tháng 10-2012 [Proceedings of 8th Conference of Vietnamese Public Health Association, October 8, 2012], 2012, Trang: 127-135.   
 
Phạm Hồng Sơn, Lê Bá Bút, Lê Thị Chính. Nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của các tá chất Montanide ISA 50V2 và Montanide Gel Pet A đến hiệu quả sản sinh kháng thể chống độc tố uốn ván ở ngựa [Comparative research on the effects of Montanide ISA 50V2 and Montanide Gel Pet A adjuvants on anti-tetanus antibody prodution in the horse] (in Vietnamese), Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2010, Tập: XVII, Số: 5, Trang: 45-54.   
 
Phạm Hồng SơnKiểm định một số thuộc tính của dung dịch globulin điều chế từ kháng huyết thanh bằng phương pháp hóa học [Verification of several properties of chemically purified globulins from anti-sera] (in Vietnamese), Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2009, Tập: XVI, Số: 1, Trang: 53-59.   
 
Phạm Hồng SơnNghiên cứu tạo kháng nguyên ngưng kết hồng gián tiếp gắn virus cúm A và vận dụng mới trong chẩn đoán bệnh cúm ở gia cầm [Research on the formulation of Avian influenza A virus-coated indirect haemagglutination antigens and new application of them in diagnosis of the disease in chickens - in Vietnamese], Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2009, Tập: XVI, Số: 2, Trang: 12-21.   
 
Trần Thị Thu HồngPhạm Hồng SơnTrần Quang Vui, Đỗ Thị Lợi, Hoàng Anh Tuấn. Hiệu quả sinh trưởng của lợn con sau cai sữa khi sử dụng khẩu phần ăn có bổ sung vi khuẩn Lactobacillus fermentum [Performance effectiveness of post-weening piglets fed with Lactobacillus fermentum bacterium-supplemented ratios - in Vietnamese], Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 2009, Tập: 21, Số: 55, Trang: 139-148.   
 
Phạm Hồng SơnTiêm vacxin sớm phòng bệnh dịch tả lợn ở lợn con theo mẹ từ 12 ngày tuổi [Early vaccination against classical swine fever in suckling piglets at 12 days of age - in Vietnamese], Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2006, Tập: XIII, Số: 2, Trang: 12-18.   
 
Phạm Hồng SơnTình hình cảm nhiễm dịch tả lợn ở lợn giết mổ tại Thừa Thiên - Huế [Situation of classical swine fever infections in slaughtrered pigs in Thu Thien-Hue - in Vietnamese], Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2005, Tập: XII, Số: 1, Trang: 6-11.   
 
Phạm Hồng SơnPolyme hóa vacxin dịch tả lợn nhược độc làm hữu hiệu đáp ứng miễn dịch chủ động sớm ở lợn con theo mẹ [Polymerization of classical swine fever attenuated vaccine makes early immune responses effective in suckling piglets - in Vietnamese], Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2005, Tập: XII, Số: 3, Trang: 6-13.   
 
Phạm Hồng SơnSử dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu gián tiếp phát hiện kháng nguyên dịch tả lợn [Application of indirect hemagglutination reaction for detection of classical swine fever antigens - Vietnamese], Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2004, Tập: XI, Số: 1, Trang: 87-89.   
 
Phạm Hồng SơnTình hình bệnh dịch tả lợn qua chẩn đoán huyết thanh học tại Thừa Thiên - Huế [Situations of classical swine fever infections in Thua Thien Hue researched with serological studies - in Vietnamese], Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2004, Tập: XI, Số: 2, Trang: 11-18.   
 
Trần Quang Vui, J. E. Lohr, Phạm Hồng Sơn, M. N. Kyule,  M. P. O. Baumann. Antibody levels against newcastle disease in chickens in rural Vietnam. , Control of Newcastle diasease and duck plague in village poultry. Aciar proceedings No. 117. Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra., 2004, Số: 117, Trang: 59-65.   
Phạm Hồng SơnTrần Quang VuiĐinh Thị Bích LânPreliminary research results on application of a local medicinal herb (Achyranthes aspera) as dietary supplement to sows to prevent diarrhea in piglets. , Susstainable livestock production on local feed resources. Proceedings - National workshop-seminar - Hue, Vietnam, March 25 to 27, 2003. Nong Nghiep Publishing House, HCM City., 2003, Trang: 51-59.   
Phạm Hồng SơnTrần Quang Vui, Phan Ngọc Kinh; Tạ Văn Quyên. Khảo sát khả năng gây độc mạn tính của chế phẩm EM trên gà thịt [Investigation on chronic toxicity of an EM product on broilers - in Vietnamese], Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), 2003, Tập: X, Số: 2, Trang: 57-61.   
Phạm Hồng Sơn, Đỗ Phú Vinh, Nguyễn Văn Lâm. Khảo sát hiệu lực bảo vệ của vacxin Niucatxơn V4 chịu nhiệt [Investigation on the protective effectiveness of thermostable V4 Newcastle disease vaccine - in Vietnamese], Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2002, Tập: 30, Số: 6, Trang: 738-739.   
Kiuchi AHara MPham HSTakikawa KTabuchi K. Phylogenetic analysis of the Erysipelothrix rhusiopathiae and Erysipelothrix tonsillarum based on 16S rRNA, DNA Sequence, 2000, 11: 257-260.   
Kiuchi AHara MPham HSTakikawa KItoh RTabuchi KDetection and investigation of Campylobacter jejuni by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymophism analysis, Microbios., 2000, 120: 159-164.   
Pham HSKiuchi ATabuchi KMethods for rapid cloning and detection for sequencing of cloned inverse PCR-generated DNA fragments adjacent to known sequences in bacterial chromosome, Microbiol. Immunol., 1999, 43: 829-836.   
 
 
15. List of project titles hosted for 5 years (If possible)
 
APPLICATION OF SHIFTING ASSAY OF STADARDIZED INDIRECT AGGLUTINATION (SSIA) IN DETECTION RABIES VIRRUS IN ANIMALS
[NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊNH XÊ LỆCH NGƯNG KẾT GIÁN TIẾP CHUẨN (SSIA) ĐỂ PHÁT HIỆN MẦM BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT]
 
16. Rewards (If possible)
Certificates of Merits in:
Trade Union activities
National Education’s achievements
 
17. Other achievements (If possible)
 
  Creation of the technique of “Re-ordering” DNA fragments applied in inverse PCR for “walking” bacterial chromosomes
(Tạo Kĩ thuật “tái trật tự” các mảnh DNA trong áp dụng PCR đảo ngược để “bước” nhiễm sắc thể vi khuẩn) (Related citations)
1999
  Creation of the technique of Shifting assay of standardized indirect agglutination (SSIA) in detection and quantitification of viruses in animals
(Tạo Kĩ thuật SSIA - Kĩ thuật Trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn: xét nghiệm phát hiện và định lượng virus gây bệnh động vật: phát hiện kháng nguyên virus đáp ứng nhu cầu chẩn đoán và khảo sát dịch tễ học)
2007
  Creation of the technique of Shifting assay of standardized direct haemagglutination inhibition (SSDHI) in detection of haemagglutinating viruses in animals
(Tạo Kĩ thuật SSDHI - Kĩ thuật Trắc định xê lệch ngăn trở ngưng kết trực tiếp chuẩn: Xét nghiệm virus gây ngưng kết hồng cầu: phát hiện kháng nguyên virus gây ngưng kết hồng cầu đáp ứng nhu cầu chẩn đoán và khảo sát dịch tễ học)
2011
 Key: phamhongson

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article
                                                            

HUAF tries its best to become as the prestigious university. Additionally, HUAF always makes great efforts in training to provide localities and enterprises with qualified human resources. It is highly appreciated as a good center in science and technology to contribute the development of socio- economics to the whole country in integration tendency.

  • Online34
  • Today1,162
  • This month51,781
  • Total4,853,401
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second