Danh sách Hội đồng Trường

Wednesday - 31/12/2014 21:33
.
1 Ông Đinh Vương Hùng
 
Dinh Vuong Hung
GVC.TS, Trưởng phòng TCHC, Trường ĐHNL (Chủ tịch Hội đồng trường ĐHNL nhiệm kỳ 2014-2019
Theo QĐ số:480/QĐ-ĐHH)
2 Ông Trần Thanh Đức Thư ký, GV.TS, Phó trưởng Phòng Đào tạo đại học, Trường ĐHNL
3 Ông Lê Văn An PGS.TS, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHNL
4 Ông Phùng Thăng Long PGS.TS, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL
5 Ông Lê Thanh Bồn GVC.TS, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL
6 Ông Lê Trọng Thực GVC.ThS, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường ĐHNL
7 Ông Dương Văn Thành GV.ThS, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐHNL
8 Ông Hoàng Hữu Hạnh PGS.TS, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đại học Huế
9 Ông Nguyễn Thái Sơn TS, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TT. Huế
10  Ông Hồ Vang Phó Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh TT. Huế
11 Ông Hồ Sỹ Lượng Giám đốc Công ty Green Feed khu vưc Bình Định
12 Ông Nguyễn Xuân Bả PGS.TS, Trưởng Khoa Chăn nuôi-Thú y, Trường ĐHNL
13 Ông Nguyễn Văn Toản GV.TS, Trưởng Khoa Cơ khí-Công nghệ, Trường ĐHNL
14 Ông Trần Đăng Hòa PGS.TS, Trưởng Khoa Nông học, Trường ĐHNL

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Anh Thay An
                                                             Assc.Prof.Dr Le Van An- Rector of HUAF

We are always proud to offer our students best education, facilities and more than that we create the opportunities to lead our students themselves to success. HUAF is expanding and developing more and more in fields, such as: Agriculture, Forestry, Aquaculture, etc. We always attempt to complete our mission to contribute intellectual human resources to our country.

  • Online27
  • Today577
  • This month39,255
  • Total600,697
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second