REACT promotional leaflet contents

Sunday - 01/04/2018 08:46
EXTERIOR 3 SIDES:
REACT promotional leaflet contents
LEFT SIDE
 
CÁC ĐỐI TÁC TRONG DỰ ÁN REACT
 • Trường Đại học Alicante (Tây Ban Nha), Điều phối dự án
 • Trường Đại học Freiburg (Đức)
 • Viện Khoa học Châu Âu-Địa Trung Hải (Pháp)
 • Trường Đại học Genoa (Ý)
 
 • Trường Đại học Nông nghiệp Hoàng Gia (Campuchia)
 • Trường Đại học Heng Samrin Thbongkhmum (Campuchia)
 
 • Trường Đại học Nông Lâm Huế (Việt Nam)
 • Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh (Việt Nam)
 
 • Trường Đại học Quốc gia Lào (Lào)
 • Trường Đại học Souphanouvong (Lào)
 • Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Lào)
 
CENTRE
 
Thời gian thực hiện dự án:
15/10/2016 – 14/10/2019
 
Để biết thêm thông tin các hoạt động dự án REACT, xin vui lòng truy cập:  www.climate-react.eu
 
Liên hệ:
Văn phòng Quản lý Dự án Quốc tế -OGPI-
Trường Đại học Alicante
Torre de Control, Planta Baja
03690 Alicante, Tây Ban Nha
+34 965 90 9718
[email protected]
www.ogpi.ua.es
 
Dự án REACT được đồng tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu thông qua Chương trình Erasmus+, theo hợp đồng số 573964-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.
Nội dung của xuất bản này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả, và Ủy ban Châu Âu không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào trong đây cho bất kỳ mục đích sử dụng nào.
 
RIGHT SIDE
Nâng cao Năng lực Nghiên cứu và Đổi mới về biến đổi khí hậu ở Campuchia, Lào và Việt Nam
 
INTERIOR 3 SIDES:
LEFT SIDE
 
Tại sao có dự án REACT?
 
Campuchia, Lào và Việt Nam là một trong các nước trên thế giới bị tổn thương nhiều nhất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Với kiểu thời tiết khắc nghiệt, sự phá hủy cơ sở hạ tầng và môi trường sống, mực nước biển dâng, nguyên liệu cạn kiệt …, tất cả mối đe dọa đó đem đến sự rủi ro đáng kể cho sự phát triển vùng và cần có các giải pháp đổi mới để giảm thiểu và thích ứng nhằm đối phó các mối đe dọa này.
 
Các cơ quan giáo dục đại học (HEIs) có thể dẫn đầu để tìm ra các giải pháp bằng cách phát triển công nghệ và xây dựng các nghiên cứu đổi mới về biến đổi khí hậu, và đào tạo cho thế hệ tiếp theo quan tâm về vấn đề này. Vì lý do này, sự hợp tác giữa các chuyên gia từ các chuyên ngành khác nhau, từ các  viện và các nước khác nhau là rất quan trọng.
 
Mục tiêu chung của dự án REACT là để hỗ trợ HEIs ở Campuchia, Lào và Việt Nam  nâng cao năng lực trong nghiên cứu và đổi mới về biến đổi khí hậu một cách có hiệu quả và để đẩy mạnh sự hợp tác trong vùng giữa 3 nước.
 
Mục tiêu cụ thể của dự án REACT nhằm:
1. Xây dựng năng lực con người của các cơ quan đối tác để khởi xướng, phát triển, quản lý, tiếp cận và khai thác Nghiên cứu & Đổi mới về Biến đổi khí hậu, cũng như làm mới các bài giảng liên quan có lồng ghép Biến đổi khí hậu hướng đến các chương trình học chất lượng hơn.
2. Nâng cao năng lực của các cơ quan bằng cách thiết lập mạng lưới đa ngành giữa các cơ quan Đào tạo & Nghiên cứu về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ dự án REACT có tính cạnh tranh trong vùng và đáng tin cậy.
 
 
CENTRE
 
Dự án REACT sẽ đạt được mục tiêu này như thế nào?
 
REACT sẽ
 • Cung cấp một báo cáo phân tích toàn diện về Nghiên cứu& Đổi mới và đào tạo tập trung về Biến đổi khí hậu và các chủ đề liên quan ởCampuchia, Lào và Việt Nam.
 • Thiết lập một Mạng lưới các cơ quan Đào tạo và Nghiên cứu về Biến đổi khí hậu, bằng cách chọn các đơn vị trong đối tác của HEIs để hỗ trợ họ phát triển phương pháp tiếp cận đổi mới và đa ngành đối với các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu trong Biến đổi khí hậu.
 • Xây dựng năng lực con người trong việc hoạch định chiến lược, quản lý, thực hiện và đánh giá các kết quả Nghiên cứu & Đổi mới trong Biến đổi khí hậu.
 • Tăng cường sự liên kết và sự bền vững thông qua các sự kiện Vùng và Quốc gia, đưa các bên liên quan ngồi lại với nhau để nâng cao nhận thức về các vấn đề Biến đổi khí hậu, tìm thêm các đối tác khác tham gia vào mạng lưới  cũng như thúc đẩy sự hợp tác trong nghiên cứu và tiếp cận đến các cơ hội tìm kiếm nguồn kinh phí.
 
Việc thực hiện thành công các hoạt động dự án REACT sẽ đem đến kết quả là nâng cao năng lực quản lý và năng lực Nghiên cứu & Đổi mới về Biến đổi khí hậu trong các đối tác thuộc dự án REACT, cũng như  làm mới các bài giảng liên quan và tăng cường sự liên kết và cơ hội hợp tác.
 
RIGHT SIDE
 
Ai hưởng lợi từ dự án REACT?
 
 • Giảng viên đại học & Nhà nghiên cứu hưởng lợi từ các lớp tập huấn và các dịch vụ được cung cấp bởi các đơn vị thuộc dự án REACT.
 • Sinh viên hưởng lợi từ các bài giảng mới có chất lượng được cung cấp từ các đối tác của HEIs.
 • Cơ quan đối tác hưởng lợi từ việc nâng cao năng lực cho các nhà nghiên cứu để phát triển hướng nghiên cứu mới và tìm kiếm được nguồn kinh phí.
 • Các ban ngành Trung ương, khối tư nhân và tổ chức xã hội nói chung hưởng lợi là được nâng cao nhận thức và đàm thoại về các vấn đề Biến đổi  khí hậu trong nước  và tiếp cận được với các nhà nghiên cứu trong mạng lưới đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
 
Các sự kiện chính:
 
 • Tham quan học tập cho các đối tác Đông Nam Á đến các cơ quan đối tác EU
 • 5 chương trình tập huấn cho các giảng viên, đội ngũ quản lý và nghiên cứu thuộc đối tác Đông Nam Á.
 • 3 Hội nghị bàn tròn với sự tham gia của các cơ quan ban ngành và các bên liên quan để thúc đẩy thảo luận về tầm quan trọng của Nghiên cứu và Đổi mới trong Biến đổi khí hậu.
 • 2 đợt học thuật cấp Quốc gia trong mỗi nước với sự tham gia của các bên liên quan  để thảo luận tác động của Nghiên cứu & Đổi mới trong Biến đổi khí hậu và đưa ra hành động thực hiện.
 • 2 đợt tập huấn cấp Quốc gia trong mỗi nước cho đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên từ các cơ quan giáo dục đại học để hướng đến tăng cường xây dựng năng lực và thúc đẩy sự hợp tác.
 • 1 Hội nghị tổng kết dự án để nhân rộng các kết quả dự án, đồng thời một Diễn đàn với các nhà tài trợ tiềm năng để trình bày các dự án nghiên cứu khả thi.
 Key: REACT

Total notes of this article: 1 in 1 rating

Ranking: 1 - 1 vote
Click on stars to rate this article
                                                            

HUAF tries its best to become as the prestigious university. Additionally, HUAF always makes great efforts in training to provide localities and enterprises with qualified human resources. It is highly appreciated as a good center in science and technology to contribute the development of socio- economics to the whole country in integration tendency.

 • Online10
 • Today992
 • This month53,011
 • Total4,693,502
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second